«Білочка» - яскравий, неповторний світ дитинства 

Колектив дитячого садка створює оптимальні умови для повноцінного розвитку дівчаток і хлопчиків, робить все, щоб наповнити їх життя радістю, а серце добротою.

П'ятниця, 19 лютого 2016 19:35

Медичний персонал ДНЗ № 20 «Білочка»

Медичне обслуговування  вихованців здійснюється штатним медичним персоналом та лікарем фтизіопедіатром

 

 


 

 Медична  сестра старша- Бурбела Галина Пилипівна

 Медична сестра старша - Олійник Людмила Миколаївна

 

 


 В своїй роботі  медичні сестри керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоровя, освіти та науки, здійснюють постійний контроль за станом здоровя дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлення МОЗ України, надають невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснюють контроль за організацією та  якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед дітей , батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; ведуть звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до   законодавчих та нормативних документів

 

 

Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26).

 

Облік захворюваності в навчальному закладі проводиться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться  записи з огляду на час відсутності дитини в ДНЗ. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу. Складені діаграми, які дозволяють наглядно побачити ріст або зменшення захворюваності по роках.  Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ДНЗ, батьківських зборах та під час звіту завідуючої.

 

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Старша медична сестра проводить такий огляд в кожній віковій групі.

Медпрацівники проводять санітарно – просвітницьку роботу,  форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра  веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує  результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками. 

Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ДНЗ № 20 «Білочка», всі журнали оформлені відповідно до вимог.